Sesiune stiintifica 2019


COMITETUL ȘTIINȚIFIC


Prof. univ. dr. ing. Iulian-Gabriel BÎRSAN

Prof. univ. dr. ing. Adrian CÎRCIUMARU

Prof. univ. dr. ing. ec. Silvius STANCIU

Conf. dr. ing. Cezar-Ionuț BICHESCU

Conf. univ. dr. ing. Nicolae DIACONU

Conf. univ. dr. Gina Aurora NECULA

Șl. dr. ing. Cristian MUNTENIȚĂ


COMITETUL DE ORGANIZARE


Prof. univ. dr. fiz. Adrian CÎRCIUMARU

Conf. univ. dr. Gina Aurora NECULA

Conf. dr. ing. Maricica STOICA

Șl. dr. ing. Cristian MUNTENIȚĂ

Șl. dr. biolog Claudia UNGUREANU

Șl. dr. fiz. Alina CEOROMILA

Șl. dr. ing. Carmelia DRAGOMIR-BĂLĂNICĂ

Drd. ing. Mihaela GOROVEI

Șl. dr. ing. LIVIA PĂTRAȘCU

Lucrarea se va redacta în limba română (cu diacritice). Numărul de pagini este minim 4, iar cel maxim este 6, format A4 cu setarea paginilor: stânga 25 mm, dreapta 25mm, sus 25 mm, jos 25 mm.

Titlul lucrării: Times New Roman 16, bold, majuscule, centrat, la un rând.

NUME, prenume autor(i): Times New Roman 12, centrat, majuscule, la două 1,5 rânduri față de titlul lucrării.

Denumirea instituției: Times New Roman 10, normal, majuscule, la un rând față de numele cadrului didactic coordonator.

Rezumatul: Times New Roman 10, Italic, la un rând față de denumirea instituției, spațiere la rând, o coloană cu margini reduse cu 2 cm în stânga și 2 cm în dreapta, Justify. Rezumatul va conține minim 6, respectiv 12 rânduri.

Cuvinte cheie: Times New Roman 10, Italic, 2 până la 10 cuvinte cheie.

Conținutul lucrării: La două rânduri de rezumat, redactat cu Times New Roman 12, Justify, la un rând. Capitolele și subcapitolele vor fi numerotate și scrise cu Times New Roman 12, bold, centrat. Desenele, tabelele, formulele și graficele vor fi numerotate consecutiv începând de la 1 și centrate pe pagină și vor fi editate în editorul de ecuații.

Bibliografie: Toate referințele vof fi citate în text prin numere între paranteze pătrate. Times New Roman 10, în ordine alfabetică, la sfârșitul lucrării (Nume autor, Titlul lucrării, Editura, Anul apariției, etc).

25 Aprilie 2019 – data limită pentru înscrierea candidaților de către coordonatori, prin transmiterea, titlurilor și autorilor lucrării/lucrărilor pe adresa de e-mail a conferinței sesiune.studenteasca2018@gmail.com.

01 Iulie 2019 – data limită pentru transmiterea lucrărilor în extenso (studenții vor transmite lucrările secretarilor de comisie).

PROGRAM

SESIUNE DE COMUNICĂRI ȘTIINŢIFICE STUDENŢEȘTI 2019

Pentru a vizualizarea și descărcarea fișierului cu programul și lucrările înscrise în cadrul Sesiunii de Comunicări Științifice Studențești 2019 apăsați butonul de mai jos.