Sesiune stiintifica 2018


COMITETUL ȘTIINȚIFIC


Prof. univ. dr. ing. Iulian-Gabriel BÎRSAN

Prof. univ. dr. ing. Adrian CÎRCIUMARU

Prof. univ. dr. ing. Maria TURTOI

Prof. univ. dr. Silvius STANCIU

Prof. univ. dr. Arthur Viorel TULUȘ

Conf. univ. dr. Nicolae DIACONU

Conf. univ. dr. Gina Aurora NECULA


COMITETUL DE ORGANIZARE


Prof. univ. dr. fiz. Adrian CÎRCIUMARU

Conf. univ. dr. ing. Nicolae DIACONU

Conf. univ. dr. Carmen ALEXANDRACHE

Conf. univ. dr. Gina Aurora NECULA

Șl. dr. ing. Iulia GRAUR

Șl. dr. Vasile BRIA

As. univ. dr. ing. Cristian MUNTENIȚĂ

Drd. ing. Sebastian Marian DRĂGHICI

Lucrarea se va redacta în limba română (cu diacritice). Numărul de pagini este minim 4, iar cel maxim este 6, format A4 cu setarea paginilor: stânga 25 mm, dreapta 25mm, sus 25 mm, jos 25 mm.

Titlul lucrării: Times New Roman 16, bold, majuscule, centrat, la un rând.

NUME, prenume autor(i): Times New Roman 12, centrat, majuscule, la două 1,5 rânduri față de titlul lucrării.

NUME, prenume cadru didactic coordonator: Times New Roman 12, centrat, la un rând față de autor(i).

Denumirea instituției: Times New Roman 12, normal, majuscule, la un rând față de numele cadrului didactic coordonator.

Rezumatul: Times New Roman 10, Italic, la un rând față de denumirea instituției, spațiere la rând, o coloană cu margini reduse cu 2 cm în stânga și 2 cm în dreapta, Justify. Rezumatul va conține minim 6, respectiv 12 rânduri.

Cuvinte cheie: Times New Roman 10, Italic, 2 până la 10 cuvinte cheie.

Conținutul lucrării: La două rânduri de rezumat, redactat cu Times New Roman 12, Justify, la un rând. Capitolele și subcapitolele vor fi numerotate și scrise cu Times New Roman 12, bold, centrat. Desenele, tabelele, formulele și graficele vor fi numerotate consecutiv începând de la 1 și centrate pe pagină și vor fi editate în editorul de ecuații.

Bibliografie: Times New Roman 10, în ordine alfabetică, la sfârșitul lucrării (Nume autor, Inițiala prenumelui, Titlul lucrării, Editura, Anul apariției, etc.).

25 Aprilie 2018 – data limită pentru înscrierea candidaților de către coordonatori, prin transmiterea, titlurilor și autorilor lucrării/lucrărilor pe adresa de e-mail a conferinței sesiune.studenteasca2018@gmail.com.

10 Mai 2018 – data limită pentru transmiterea lucrărilor în extenso (studenții vor transmite lucrările secretarilor de comisie).

PROGRAM

SESIUNE DE COMUNICĂRI ȘTIINŢIFICE STUDENŢEȘTI 2018

Pentru a vizualizarea și descărcarea fișierului cu programul și lucrările înscrise în cadrul Sesiunii de Comunicări Științifice Studențești 2018 apăsați butonul de mai jos.