Despre noi

Facultăţile transfrontaliere şi multiculturale de la Cahul au fost create în cadrul Euroregiunii „Dunărea de Jos” în baza “Tratatului cu privire la relaţiile de bună vecinătate şi cooperare între România, Republica Moldova şi Ucraina, a Protocolului de colaborare trilaterală între Guvernele României, Republicii Moldova şi Ucrainei”, semnat la Izmail la 4 iulie 1997 şi a “Convenţiei – cadru europeană, referitoare la cooperarea transfrontalieră a colectivităţilor sau autorităţilor teritoriale”, semnată la Madrid la 21 mai 1980.

Începând cu anul universitar 2000-2001, facultăţile au funcţionat în baza “Protocolului de colaborare între Ministerul Educaţiei Naţionale din România şi Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei a Republicii Moldova” semnat la Chişinău, la 11 iunie 2000, prin care s-a aprobat structura de la acea vreme şi cifrele de şcolarizare, confirmate de “Protocolul de colaborare între Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România şi Ministerul Învăţământului din Republica Moldova, pentru anul de învăţământ 2001-2002” semnat la Bucureşti, la 5 iulie 2001.

Începând cu anul universitar 2001-2002, învăţământul universitar transfrontalier şi multicultural avea următoarea structură: