Află toate informațiile de care ai nevoie din cadrul Facultății Transfrontaliere

Facultatea de Științe , include specializările Matematică-Informatică și Managementul firmei. Aceste două specializări sunt conturate în jurul programelor de studiu dedicate studenților cu înclinații spre științele exacte.

Fiind una dintre pietrele de fundament ale învățământului transfrontalier, Facultatea de Științe ocupă un loc special în structura universității “Dunarea de Jos”, asigurând studenților oportunitatea de a dezvolta atât latura creativă dar și cea analitică. Programele de studiu sunt de performanță înaltă și au fost dezvoltate în urma unei activități complexe dar continue de cercetare. În cadrul Facultății de Științe, funcționează programe de studiu de nivel licență și master, în domeniile Matematică-Informatică și Managementul firmei.

Facultatea de Științe Inginerești oferă studenților ocazia să urmeze programele de studii ale specializărilor: Tehnologia și controlul produselor alimentare și Inginerie economică în deomeniul mecanic.

Studenții Facultății vor beneficia de un climat competitiv. Printre competențele dobândite în urma absolvirii unui program de studiu din cadrul Facultății de Științe Inginerești, se numără: Înțelegerea fundamentelor de științe exacte și inginerie și aplicarea lor în domeniul calculatoarelor și tehnologiei informației, utilizarea, configurarea și administrarea sistemelor de calcul și a programelor de aplicații, cunoașterea contextului economic, etc, legat și social de exercitare a profesiei.

Facultatea de Folologie, Istorie și Științe Administrative pune la dispoziție spre alegerea studenților specializările, Filologie-Istorie și Administrație publică locală. Aceștia vor fi plăcut surprinși de competența acestor programe de studii, dar și de profesorii care le vor fi îndrumători.

Profesorul mediocru spune. Profesorul bun explică și demonstrează. Profesorul perfect inspiră. “William George Ward”

Misiune

Obiective

Perfecționarea modalităților de îmbunătățire și armonizare a lucrului în echipă.

Elaborarea și implementarea standardelor și procedurilor de asigurare a calității activităților didactice la nivelul facultății.

Transparența totală în relația cu studenții și cu deversi parteneri

Păstrarea și întărirea sipiritului academic în cadrul facultății.